Zespół / Paulina Tomiak

Paulina Tomiak

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała również prawo na Uniwersytecie w Linköping (Szwecja) w ramach Programu Erasmus oraz ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie.

W 2018 r. zdała egzamin radcowski z najlepszym wynikiem w Krakowie. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, a w szczególności w prawie umów w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek handlowych. Włada językiem angielskim (posiada Certificate of Proficiency in English – CPE).

Paulina Tomiak
radca prawny