Zespół / Marek Synowski

Marek Synowski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adwokatem od 2013 r. Z Kancelarią współpracuje od 2011 r., najpierw będąc jej pracownikiem, obecnie prowadząc kancelarię stowarzyszoną. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w szczególności dotyczącymi nieruchomości, w tym regulacji stanu prawnego.

Posiada doświadczenie w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości, jak również obsługi prawnej obrotu i zarządu nieruchomościami. Włada językiem angielskim.

Marek Synowski
adwokat