Zespół / Oskar Parkitny

Oskar Parkitny

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2011 roku obronił pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Ryszarda Mikosza dotyczącą problematyki prawa własności wód w prawie polskim.

W latach 2009-2010 odbył w ramach Programu Erasmus studia prawnicze na Uniwersytecie w Barcelonie. W 2012 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Zdał egzamin radcowski w 2016 roku z najlepszym wynikiem. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Od czerwca 2017 roku stale współpracuje z Kancelarią Porwisz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Ma doświadczenie w obsłudze spółek handlowych (w uwzględnieniem spółek publicznych), a także obsługi transakcji handlowych, procesów przejęcia, łączenia i przekształcania spółek, transakcji M&A, postępowań sądowych. Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Oskar Parkitny
radca prawny