Zespół / Monika Gęsiorska

Monika Gęsiorska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest adwokatem od 2011 r. Z Kancelarią współpracuje od 2008 r., będąc do 2011 roku jej pracownikiem, a obecnie prowadząc kancelarię stowarzyszoną. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w tym prawa spółek oraz z zakresu prawa administracyjnego, w tym sprawami reprywatyzacyjnymi.

Dysponuje doświadczeniem w bieżącej obsłudze prawnej spółek z branży medialnej, transportowej oraz spożywczej. Włada językiem angielskim.

Monika Gęsiorska
adwokat